Start

När Horndals store revyprofil Stig Söderkvist gick ur tiden hösten 2009 tyckte Horndalsrevyn att man borde inrätta ett stipendium till Stigs minne. Därför bildades 2011 Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond, som har till uppgift att dela ut stipendier till de som vill utbilda sig inom revy och trolleri. Det är de två underhållningsgrenar som låg Stig närmast hjärtat. Grundplåten till stiftelsen utgörs av två stora donationer från Horndalsrevyn och Karlskogarevyn, samt intäkterna från revysoarér i Horndals församlingshem. Tack alla som har hjälpt till så här långt!

 

2016 års stipendium till

Stig Ernst Söderkvists minne gick till:

 

illusiontisten

Daniel Kane

 

Klicka här, för att läsa mer.

____________________________________________

 

© 2016 Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond