Om stipendiet

Stig Ernst Söderkvists stipendium

Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond bildades i mars 2011. Syftet med fonden är att, enligt stadgarna, dela ut utbildningsstipendier: ”… personer som önskar förkovra sig eller utbilda sig inom någon av scenkonstens olika delar, företrädesvis inom trolleri- och revygenren.”

 

Stipendiet, som ska användas till utbildning, får sökas av vem som helst i Sverige. Stadgarna ger dock företräde till personer som kommer från Dalarna, Värmland och Gästrikland, de landskap där Stig själv företrädesvis verkade.

 

Det första stipendiet delades ut 2014 och hittills har Stig Ernst Söderkvists Minnesfond delat ut två stipendier på sammanlagt 35 000 kronor.

 

Läs mer om våra stipendiater.

 

Vännerna och revykollegorna

Olle Nord och Stig Söderkvist.

____________________________________________

 

© 2016 Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond