Om stipendiet

Stig Ernst Söderkvists stipendium

Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond bildades i mars 2011. Syftet med fonden är att, enligt stadgarna, dela ut utbildningsstipendier: ”… personer som önskar förkovra sig eller utbilda sig inom någon av scenkonstens olika delar, företrädesvis inom trolleri- och revygenren.”


Stipendiet, som ska användas till utbildning, får sökas av vem som helst i Sverige.  Stadgarna ger dock företräde till personer som kommer från Dalarna, Värmland och Gästrikland, de landskap där Stig själv företrädesvis verkade.


Det första stipendiet delades ut 2014 och hittills har Stig Ernst Söderkvists Minnesfond delat ut tre stipendier på sammanlagt 55 000 kronor.


Läs mer om våra stipendiater.


Vännerna och revykollegorna

Olle Nord och Stig Söderkvist.

Att söka Stig Ernst Söderkvists stipendium

Vill du söka stipendium för att utbilda dig inom någon av scenkonstens olika delar? Eller vill du söka åt någon annan? Skicka i så fall in en ansökan i form av ett personligt brev där du berättar om dig själv, eller om den du söker åt, och vad  pengarna ska användas till. Skicka också med någon form av dokumentation på vad du håller med, såsom bilder och film.


Nästa planerade utdelning av stipendium var sommaren 2020, men på grund av Covid-19 kommer inget stipendium att delas ut sommaren 2020. Vi återkommer här på hemsidan, så fort vi vet när nästa stipendium kommer att delas ut.


Ansökan skickas till:

Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond

c/o Mats Eklund

Årstagatan 17

754 34 Uppsala


eller med e-post till: info@stigernst.se


Är det något som du funderar över, så skicka gärna ett mejl till: info@stigernst.se____________________________________________


© 2020 Stiftelsen Stig Ernst Söderkvists Minnesfond